Vývojová deska syntezátoru 88-108MHz

Vývojová deska syntezátoru je zařízením vyvinutým vrámci práce na projektu Univerzity Pardubice. Syntezátor umožňuje generovat vysokofrekvenční signál v rozsahu 88MHz až 108MHz s krokem 100kHz. Řízení zajišťuje 8bitový mikroprocesor a nastavení je prováděno skrze USB rozhranní z PC aplikace.

Tento syntezátor je založen na obvodech ADF43XX spol. Analog Devices. Prostou výměnou obvodu je tedy možné změnit i rozsah frekvencí, kam lze syntezátor přeladit a to až do 3GHz.